Language:
Language:
12.11.2018

FISEn rakennusvirhepankkiin kuusi uutta virhekorttia

Tiedote 12.11.2018

Julkaisuvapaa

 

FISEn rakennusvirhepankissa on julkaistu kuusi uutta korjausrakentamiseen ja rakennusfysiikkaan liittyvää virhekorttia. Tutustu uusiin kortteihin osoitteessa https://fise.fi/rakennusvirhepankki/.

Virhekortit on tehty osana Virhepankki-hanketta, jota rahoittavat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja ympäristöministeriö. Uudet kortit ovat:

  • RVP-S-RF-72 Vedeneristyksen liian matala seinälle nosto
  • RVP-S-RF-73 Lumen haitallinen tunkeutuminen yläpohjaan
  • RVP-S/T-RF-74 Ikkunaliittymän puutteet
  • RVP-S/T-RF-75 Yläpohjan höyrynsulun epätiiviys
  • RVP-M-RF-76 Pesuhuoneen lattian kosteusmittaustulosten virheellinen tulkinta
  • RVP-T-RF-77 Välipohjalaatan kastuminen korjauskohteessa.

Kaikki uudet kortit ovat rakennusfysiikan erityisalalta ja muistuttavat rakentamisen eri vaiheiden ja niiden välisen yhteistyön onnistumisen merkityksestä lopputuotteen laatuun. Korttien kohdassa ”Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu” on kerrottu nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaiset huolehtimisvelvollisuudet ja rakennusosakohtaiset vaatimukset. Korjaus- ja muutostyössä sovelletaan korteissa esitettyjä ratkaisuja ottaen huomioon kunkin kohteen erityispiirteet.

On ymmärrettävä, että virhekorteissa käsiteltävät ongelmatilanteet eivät välttämättä ole perinteisen tulkinnan mukaisia rakennusvirheitä. Esimerkiksi kortti RVP-M-RF-76 kertoo pintakosteudenosoittimen mittaustulosten virheellisestä tulkinnasta. Rakenteessa ei ollut virhettä, mutta se tulkittiin sellaiseksi mittauksen perusteella ja rakenne avattiin. Havaittiin, että kosteus sijaitsi vedeneristyksen yläpuolella eikä rakenne ollutkaan vaurioitunut. Kortti nähtiin tarpeelliseksi lisäämään ymmärrystä käytetystä mittausmenetelmästä ja siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä.

FISEn rakennusvirhepankissa tuodaan laajasti esille rakennushankkeen eri vaiheiden ongelmatilanteita. Esimerkkien esilletuomisen avulla halutaan estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa. Kortin aihe voi liittyä suunnittelussa, toteutuksessa, menettelytavassa tai ylläpidossa esiintyneeseen epäonnistumiseen. Tapahtuneen virheen taustalla ovat yleensä vaikuttaneet useat eri osasyyt, minkä vuoksi niistä ei voi tehdä suoraan yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien. Virhekortin soveltaminen on kyseisen erityisalan ammattilaisen työtä.

FISEn uusi korjausrakentamisen pätevyyksistä kertova esite löytyy osoitteesta http://www.esitteemme.fi/fise/MailView.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

Uusimmat uutiset

Arkisto