Language:
Language:
23.03.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jatko linjattu

Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu etenee eduskuntaan tällä vaalikaudella niissä asioissa, joissa vallitsee yhteisymmärrys. Hallitus esittääkin maankäyttö- ja rakennuslain erottamista toisistaan. Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Rakentamislain tavoitteena on edistää kestävää rakentamista ja rakentamisen digitalisaatiota sekä sujuvoittaa rakentamista.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävät jaettaisiin viiteen vaativuusluokkaan. Merkittävä uudistus olisi, että rakennusvalvonnat eivät jatkossa enää tutkisi suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyttä, vaan pätevyys osoitettaisiin ympäristöministeriön valtuuttaman toimielimen myöntämällä todistuksella. Rakennusvalvonta toteaisi pätevyydestä huolimatta jatkossakin henkilön kelpoisuuden hankkeeseen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024. Maankäytön osalta valmistelu jatkuu.

Uusimmat uutiset

Arkisto