Language:
Language:
21.02.2019

Uusi FISE-pätevyys: Kosteudenhallintakoordinaattori

Tiedote 21.2.2019

Julkaisuvapaa

 

Uusi kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys on rakentamismääräyskokoelman kosteus-asetukseen perustuva tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyysvaatimukset on laadittu yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa ja ne selkiyttävät kosteudenhallintakoordinaattorin osaamisvaatimuksia.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa kosteudenhallintaa, jossa hankesuunnittelusta käyttöönottoon asti huolehditaan kosteusteknisten vaatimustasojen asettamisesta ja niiden toteutumisesta. Näin ollen kosteudenhallintakoordinaattorin työssä korostuu sekä suunnittelu-, toteutus- että käyttöönottovaiheen ohjaus ja saumaton yhteistyö hankkeen eri osapuolten kanssa.

Uuden pätevyyden pätevyysvaatimukset on julkaistu FISEn verkkosivuilla otsikon ”Valvojat ja koordinaattorit” alla. Taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 määrittämät suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset, jotka koostuvat koulutus- ja työkokemusvaatimuksista. Lähtökohtana on käytetty vaativuusluokkaa vaativa. Tehtävän ollessa poikkeuksellisen vaativa koordinaattorilta voidaan edellyttää vaativampaa työkokemusta.

Pätevyyteen on räätälöity uusi moduuleista koostuva kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutus, jonka laajuus on 5 op. Koulutus on jo käynnistynyt yhdellä paikkakunnalla ja se on käynnistymässä kevään 2019 aikana usean rakennusalan koulutustahon toimesta. Koulutusten hyväksymisprosessi on käynnistynyt FISEssä ja kun ensimmäiset koulutukset on hyväksytty, asiasta tiedotetaan lisää. Pätevyyskoulutuksen sisältö on esitetty FISEn verkkosivuilla pätevyysvaatimusten yhteydessä https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/kosteudenhallintakoordinaattori/.

Pätevyysvaatimuksena on koulutuksen lisäksi pätevyystentti. Se järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Pätevyystentin läpäisseiden pätevyydet todetaan hakemusten perusteella kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunnassa.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys on linjassa TOPTEN-rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c 01 (Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö) ja Kuivaketju10toimintamallin kanssa.

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi
050 574 5099

 

 

Uusimmat uutiset

Arkisto