Language:
Language:

Kosteuden tiivistyminen ryömintätilaisen alapohjan perusmuurin sisäpintaan

Omakotitalon alapohja oli toteutettu tuulettuvana ryömintätilaisena alapohjana. Alapohjan lattiarakenteena oli alapuolelta lämmöneristetty (EPS) ontelolaatta. Perusmuurirakenteena oli lämmöneristetty betoninen valuharkko. Kesäaikana valuharkon sisäpintaan tiivistyi runsaasti kosteutta. Vesi valui harkon sisäpintaa pitkin alas ja kasteli harkon vieressä olevan ryömintätilan pohjan maatäytön. Maatäytön pinnassa havaittiin muutaman asumisvuoden jälkeen ”partamaista” kasvustoa.

Miten virhe on havaittu?

Asukas huomasi sisätiloissa kellarin hajua. Sen jälkeen hän otti yhteyttä kohteen suunnittelijaan ja toteuttajaan. Suunnittelijan johdolla käynnistettiin tutkimukset hajun alkuperän selvittämiseksi.

Alapohjan ryömintätilan tutkimuksessa havaittiin perusmuurin sisäpinnan märkyys ja sen pinnalla vesipisaroita ja valumavesivanoja. Seinän viereinen maatäyttö oli märkä, ja sen pinnalla havaittiin mikrobikasvustoa.

Miten virhe on tutkittu?

Kohteessa tehtiin ryömintätilan kuntotarkastus. Vauriot näkyivät, joten tarkempia tutkimuksia ei tarvittu.

Miten virhe on korjattu?

Rakennuksen ulkopuolinen maatäyttö poistettiin ja salaojat uusittiin. Näin varmistettiin salaojien toimivuus. Perusmuurin ulkopuolinen rakenne ja sadevesijärjestelmä toteutettiin ohjeiden mukaisesti (kts. virhekortit RVP-S/T-RF-60 ja RVP-S-RF-61).

Ryömintätilan tuuletusta tehostettiin koneellisella poistolla. Talon katolle asennettiin poistopuhallin eli huippuimuri.

Alapohjan ontelolaattojen ja seinien väliset saumat ja läpiviennit tiivistettiin.

Perusmuurin sisäpinta pinnoitettiin solumuovieristeellä (EPS-levyillä). Näin minimoitiin kosteuden tiivistyminen valuharkon sisäpintaan.

Solumuovieristeen suuren lämmönvastuksen ja pienen lämpökapasiteetin johdosta pinta lämpenee kesäaikana nopeasti tuuletusilman lämpötilan mukaiseksi. Näin kosteuden tiivistyminen (kondenssi) ei aiheuttanut enää ongelmaa, kuten aiemmin valuharkkopinnalla.

Koska valuharkolla on suuri lämmönjohtavuus ja suuri lämpökapasiteetti, se lämpenee hitaasti tuuletusilman mukaiseen lämpötilaan ja veden tiivistyminen pelkän harkon pintaan on huomattavasti suurempaa kuin eristetyn rakenteen pintaan. Suosituksena on, että ryömintätilan kaikki pinnat lämmöneristetään. (RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka)

Tuuletustilan maatäytön pinnasta poistettiin kauttaaltaan n. 20 cm kerros ja varmistettiin silmämääräisesti, että täyttö oli puhdas. Pinta muotoiltiin hieman ulkoseiniin päin viettäväksi. Pinnalle asennettiin solumuovieristekerros (70 mm EPS-levyt). Niiden päälle valettiin 80 mm raudoitettu betonilaatta. Maapohjan lämmöneristekerros estää tuuletusilman lämmön siirtymisen maapohjaan, ja tuuletusilman jäähtyminen vähenee. Myös maapohja säilyy viileämpänä, jolloin sen kyky haihduttaa kosteutta tuuletusilmaan vähenee.

Tuuletustilaan asennettiin lämpötilaa ja kosteutta mittaavat anturit, joilla olosuhteita pystyttiin jatkossa seuraamaan. Koneellinen poisto suunniteltiin kytkettäväksi antureiden ohjaamaksi. Tätä ei kuitenkaan toteutettu, vaan koneellista poistoa ohjataan manuaalisesti tilasta tehtävien lämpötila- ja kosteusmittausten perusteella.

Ryömintätilan kunto tarkastetaan jatkossa säännöllisesti.

Asiantuntijan kommentit: Ryömintätilassa voi ajoittain lämpimänä vuodenaikana vallita homehtumiselle suotuisat lämpö- ja kosteusolot. Tämä on otettava huomioon materiaalien valinnassa. Alapohjan ja sen liitosten on siksi myös oltava ilmatiiviitä. (RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka)

Mitä ongelmia virheestä aiheutui?

Merkittävin asumiseen vaikuttava ongelma oli hajuongelma asuintiloissa.

Aiemmin toteutetut korjaukset

Kohteen sijainti / ympäristön kuvaus

Kyseessä on vajaa kymmenen vuotta vanha täysin kivirakenteinen, uusi omakotitalo. Se sijaitsee moreeniharjun rinteessä omakotialueella.

Virheen pääluokka:

Virheen alaluokka:

Rakennustyyppi: Asuinrakennukset

Rakennuksen ikä: 2008

Kustannusvaikutus: 5001€ - 10 000 €

Aiheeseen liittyvät virhekortit

Otsikko
Pääluokka
Alaluokka